Terms and Conditions

Book

After paying for your reservation via iDEAL, you will receive a confirmation email. If this is not the case, please check first if the email ended up in your spam filter. If you do not receive an email then the reservation was not successful and therefore you did not make the reservation. By completing the reservation you agree to the Terms and Conditions.

If you wish to pay the reservation by invoice, this can only be requested via info@mysteryhouse.nlyou will receive the invoice by e-mail which you must pay in advance. Once the amount due is on our account, the reservation is final. If other arrangements are made in advance, e.g. drinks are calculated afterwards, we can invoice afterwards.

Bij het akkoord gaan van de reservering via e-mail en/of bij het voldoen van de factuur gaat u tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Cancel

Tot 48 uur van te voren kun je annuleren, je eventuele betaling wordt dan teruggeboekt minus €10,- boeking kosten en de reserveringskosten à 2%.

Na 48 uur kunnen we niet meer restitueren en wordt je tijdslot in rekening gebracht. Annuleren is alleen mogelijk via ons mailadres: info@mysteryhouse.nl.

Starting Time

U dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien u te laat komt is Mystery House gerechtigd speeltijd in mindering te brengen. Indien u meer dan 30 minuten te laat komt, is spelen van de Escape Room/ de activiteit niet meer mogelijk; restitutie van het betaalde bedrag is dan niet aan de orde.

ALCOHOL OF ANDERE DRUGS; ‘Zero Tolerance Policy’

Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of andere drugs de escape room/ de activiteit te spelen. Wij behouden ons het recht te allen tijde iemand te weigeren, het spel te stoppen of in te grijpen als het vermoeden bestaat van gebruik van alcohol/drugs. Betalingen worden niet gerestitueerd.

Gedrag

Indien 1 of meerdere gasten uit een groep grensoverschrijdend gedrag vertoont, onze fatsoensnormen niet ter harte neemt, zich intimiderend of agressief gedraagt of disrespectvol is jegens personeel en/of andere gasten heeft Mystery House Valkenburg te allen tijde het recht de groep vooraf te weigeren dan wel tussentijds de activiteit te staken, zonder recht op restitutie.

CONFIDENTIALITY

Door het betreden van de escape room behoort u tot het selecte genootschap die bekend is met de geheimen van deze kamer. Daag anderen vooral uit het spel sneller op te lossen dan u, geef hen geen voorkennis om u te ‘verslaan’.

Age

Kinderen vanaf 12 jaar mogen alleen spelen onder begeleiding van volwassenen. De Escaperooms zijn niet geschikt voor kinderfeestjes.

SECURITY & PRIVACY

Onze Escaperooms zijn voorzien van (opname)camera’s met als doel het spel te kunnen volgen & begeleiden, en de veiligheid van de speler te kunnen garanderen.

Opgenomen camerabeelden worden enkel bekeken en gebruikt indien vanuit veiligheidsoverwegingen hiervoor de noodzaak aanwezig is.

Risk

Het spel is in principe ongevaarlijk en kan door iedereen gespeeld worden, maar het deelnemen is te alle tijde op eigen risico! Alle spullen die u meeneemt zijn ook voor eigen risico, Mystery House Valkenburg stelt zich niet aansprakelijk bij beschadiging of verlies van uw eigendommen.

en_US