Algemene Voorwaarden

Reserveren

Na het betalen van je reservering via iDEAL, ontvang je een email ter bevestiging. Mocht dat niet het geval zijn, controleer dan eerst of de email in je spamfilter terecht is gekomen. Ontvang je geen email dan is de reservering niet gelukt en heb je dus ook niet gereserveerd. Met het voltooien van de reservering ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Wenst u de reservering te voldoen per factuur kan dit enkel aangevraagd worden via info@mysteryhouse.nl; u ontvangt per e-mail de factuur welke u vooraf dient te voldoen. Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening staat is de reservering definitief. Indien er vooraf anders wordt afgesproken, bijvoorbeeld bij drankverbruik op nacalculatie, kan achteraf gefactureerd worden.

Bij het akkoord gaan van de reservering via e-mail en/of bij het voldoen van de factuur gaat u tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Annuleren

Tot 48 uur van te voren kun je annuleren, je eventuele betaling wordt dan teruggeboekt minus €10,- boeking kosten en de reserveringskosten à 2%.

Na 48 uur kunnen we niet meer restitueren en wordt je tijdslot in rekening gebracht. Annuleren is alleen mogelijk via ons mailadres: info@mysteryhouse.nl.

Aanvangstijd

U dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien u te laat komt is Mystery House gerechtigd speeltijd in mindering te brengen. Indien u meer dan 30 minuten te laat komt, is spelen van de Escape Room/ de activiteit niet meer mogelijk; restitutie van het betaalde bedrag is dan niet aan de orde.

ALCOHOL OF ANDERE DRUGS; ‘Zero Tolerance Policy’

Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of andere drugs de escape room/ de activiteit te spelen. Wij behouden ons het recht te allen tijde iemand te weigeren, het spel te stoppen of in te grijpen als het vermoeden bestaat van gebruik van alcohol/drugs. Betalingen worden niet gerestitueerd.

Gedrag

Indien 1 of meerdere gasten uit een groep grensoverschrijdend gedrag vertoont, onze fatsoensnormen niet ter harte neemt, zich intimiderend of agressief gedraagt of disrespectvol is jegens personeel en/of andere gasten heeft Mystery House Valkenburg te allen tijde het recht de groep vooraf te weigeren dan wel tussentijds de activiteit te staken, zonder recht op restitutie.

Geheimhouding

Door het betreden van de escape room behoort u tot het selecte genootschap die bekend is met de geheimen van deze kamer. Daag anderen vooral uit het spel sneller op te lossen dan u, geef hen geen voorkennis om u te ‘verslaan’.

Leeftijd

Kinderen vanaf 12 jaar mogen alleen spelen onder begeleiding van volwassenen. De Escaperooms zijn niet geschikt voor kinderfeestjes.

Veiligheid & Privacy

Onze Escaperooms zijn voorzien van (opname)camera’s met als doel het spel te kunnen volgen & begeleiden, en de veiligheid van de speler te kunnen garanderen.

Opgenomen camerabeelden worden enkel bekeken en gebruikt indien vanuit veiligheidsoverwegingen hiervoor de noodzaak aanwezig is.

Risico

Het spel is in principe ongevaarlijk en kan door iedereen gespeeld worden, maar het deelnemen is te alle tijde op eigen risico! Alle spullen die u meeneemt zijn ook voor eigen risico, Mystery House Valkenburg stelt zich niet aansprakelijk bij beschadiging of verlies van uw eigendommen.